KAD GREŠIŠ I ČINIŠ ZLO, NIKO TE NE DIRA. KAD SE POKAJEŠ, TU ĐAVO STUPA NA SCENU: Danas je veoma važan dan!

24. oktobra pravoslavna crkva slavi Svete mučenike Evlampija i Evlampiju, brata i sestru koji su zverski mučeni da bi se odrekli Hrista

Pravoslavna crkva i njeni vernici 24. oktobra praznuju dan Svetih mučenika Evlampija i Evlampije, brata i sestre, iz Nikomidije.

U vreme jednog strašnog gonjenja hrišćana od strane cara Maksimilijana, neki vernici iz Nikomidije sklonili su se iz grada i sakrili. Mladi Evlampije bio je poslat u grad da donese hleb. Ušavši u grad, mladić je video carsku naredbu o gonjenju i ubijanju hrišćana, nalepljenu na zidu. Nasmejao se toj naredbi, skinuo je i pocepao. Zbog toga je odmah izveden pred sudiju.

Kada je sudija počeo da ga savetuje da se odrekne Hrista, počeo je i Evlampije da savetuje sudiju, da se on odrekne lažnih idola i prizna Hrista kao jedinog živog Boga. Tada je sudija naredio da ga tuku dugo, dok ga krv ne oblije i muče drugim ljutim mukama. Kada je čula za mučenje svog brata, devica Evlampija je dotrčala, da i ona zajedno sa bratom primi muke za Hrista.

I ona je bila tučena dok joj krv nije udarila na nos i na usta. Potom su ih bacili u vrelu smolu, pa u zažarenu peć, ali oni silom krsnog znamenja i imena Hristova učiniše oganj bezopasnim. Evlampiju zatim odsekoše glavu, a Evlampija je izdahnula pre posečenja. Tada je pogubljeno još 200 hrišćana, koji su poverovali u Hrista videvši silu i čudesa sv. Evlampija i njegove sestre . Svi se uvenčaše vencima mučeničkim i pređoše u svoju nebesnu besmrtnu domovinu.

Beseda za danas

O mukama Davidovim i proročanstvu muka Hristovih:

Ovo je tajanstveni doživljaj pokajnika Davida, i u isto vreme jasno proročanstvo Hristovih stradanja. I svi koji hoće pobožno da žive u Hristu Isusu biće gonjeni, veli apostol Pavle. Kada je car David grešio, đavoli mu se nisu javljali niti ga uznemiravali. No kada se počeo kajati i život svoj upravljati na put Božji, tada su ga đavoli zli opkolili, i počeli ga držati i mučiti. Ovde nije reč o ljudima nego demonima, koji se ili sami javljaju pokajniku ili ga muče preko ljudi.

Ne bi David nazvao ljude Božje, krunu stvorenja Božjeg, psima; nego je psima nazvao demone, koji se javljaju ljudima pravednim bilo kao psi, bilo kao zmije, bilo kao crnci, bilo kao lavovi, bilo u ma kom drugom obliku. A da on ovde pod psima razume zle duhove, možemo se uveriti iz života velikih podvižnika, kojima su se demoni, radi zastrašavanja, javljali u vidu pasa. I još se možemo u to uveriti iz reči Gospoda Spasitelja, koje je sa krsta izrekao: oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine!

To znači, ne čine svoju volju, nego volju nečiju tuđu, na ime demonsku. Psi mnogi i četa zlih sabraše se, da unište Hrista Gospoda. Kad nije mogao đavo — iskušač da pobedi Gospoda na Gori Iskušenja svojim lažnim obećanjima, tada je sa svom silom svojom navalio bio, da ga uništi kroz ljude smrću beščesnom na krstu. Pogledajte braćo, kako je jasno proročanstvo! Probodoše mi ruke i noge moje. Ni na koga u svoj istoriji sveta te se reči nisu mogle odneti osim na raspetog Spasitelja. No to proročanstvo ide u sve pojedinosti: razdeliše haljine moje među sobom, i za dolamu moju baciše kocku. Sve se zbilo kako je prorokovano, — ali sve! No đavo se prevario u računu. On je mislio da smrću uništi jačega od smrti. On je mislio da obeščasti Onoga koji jedini daje čast svakom stvorenju.

Gospod Hristos je Svojim slavnim vaskrsenjem pobedio i posramio đavola i svu četu njegovih pasa, i dao nama ljudima silu i vlast nad njima. Sav svet neznabožački nije mogao odagnati jednoga demona; a mi smo u stanju imenom Hristovim i krstom Njegovim odagnati, kao dim, legione demona, jer su demoni posle Hrista postali kao prebijeni i plašljivi psi. O Gospode Pobeditelju i Spasitelju — Tebi slava i hvala vavek. Amin.