“KUKAVICA NE MOŽE DA OSETI LJUBAV, TO JE PRIVILEGIJA HRABRIH”: Jake reči Mahatme Gandija koje objašnjavaju ŽIVOT

“Kukavica ne može da oseti ljubav; to je privilegija hrabrih,” jedna je od neverovatnih mudrosti Mahatme Gandija

Mahatma Gandi je bio poznat kao veliki borac protiv britanske imperije. Iako je bilo mnogo govorkanja o njegovoj tamnoj strani, ipak su poslovice i mudrosti te koje se i dan danas pamte:

 • Gde ima ljubavi, ima i života.
 • Najbolji način da pronađete sebe jeste da izgubite sebe tako što ćete pomagati drugima.
 • Slabi nikad ne mogu da praštaju. Praštanje je osobina jakih.
 • Oko za oko, i cela planeta bi bila slepa.
 • Živi kao da ćeš umreti sutra. Uči, kao da ćeš živeti zauvek.
 • Ne gubite veru u čovečanstvo. Čovečanstvo je okean. Ako je nekoliko kapi u njemu otrovno, okean će ostati čist.
 • Možete da me bacite u lance, da me mučite, da mi uništite telo, ali nikada nećete zarobiti moj um.
 • Da nemam smisla za humor, odavno bih izvršio samoubistvo.Mahatma Gandifoto: Profimedia
 • Kukavica ne može da oseti ljubav; to je privilegija hrabrih.
 • Tražim samo ono dobro u drugim ljudima. I ja imam mana i mislim da ne bi bilo u redu da ih ističem kod drugih.
 • Siromaštvo je najgori oblik nasilja.
 • Istina istrajava, čak i ako nema javnu podršku. Ona je samoodrživa.
 • Izuzev što me je ponekad izvrgavala podsmehu, urođena stidljivost poštedela me je mnogih neugodnosti i gubitka vremena. Ćutanje je deo duhovne discipline poštovaoca istine, spremnost da se uveliča ili preinači istina namerno ili nenamerno, prirodna je slabost čoveka, pa je tišina potrebna da se ona savlada. Moja je stidljivost bila moja odbrana. Ona mi je pomogla da se razvijam i da otkrijem istine.Mahatma Gandifoto: Profimedia
 • Za molitvu nije potreban govor. Ona je sama po sebi lišena čulnog naprezanja. Ni najmanje ne sumnjam da je molitva nepogrešivo univerzalno sredstvo za oslobađanje srca od strasti. Ali tada ona mora ići ruku po ruku s najvećom skromnošću.