Ljudi postaju zlobni jer nisu bili voljeni: Mudra priča o tome kako komunicirati sa takvim osobama

Mnogi ljudi su zli i ljuti iz različitih razloga, a francuski filozof Jean-Paul Sartre je iznio svoje mišljenje o tome.

On je rekao: “Pametni ljudi nikada nisu ljuti iz razloga što ih ljutnja ograničava.” Razumijevanje uzroka ljutnje i zlobe je ključ za njegovo rješavanja. U priči koja slijedi u nastavku pročitajte najvažniji razlog za ljutnju i kako se treba ponašati sa takvim ljudima.

U jednom selu živio je učitelj koji je bio jako zla osoba. Djeca su se na njega često žalila jer je bio previše strog, često ih je kritikovao i davao im niske ocjene. Međutim, u selu nije bilo drugog učitelja pa su morali trpiti takvo njegovo ponašanje.

Photo by Nevels Media on Unsplash

Kada roditelji više nisu mogli trpiti takvo ponašanje učitelja, otišli su kod mudraca da ga pitaju za savjet. Mudrac im je odgovorio: “Postoje dvije vrste bolesti, tjelesna bolest i duhovna bolest. Zloba i ljutnja se suhovne bolesti. Tijelo se razboli od nedostatka vitamina, a duša od nedostatka ljubavi.

Ljudi najčešće postaju ljuti i zli jer ih niko nije volio i nisu primali ljubav od drugih. Neki ljudi to ne razumiju pa na svoj bijes odgovaraju još većim bijesom zbog ćega napetost u njima raste. Ako takvi ljudi pokažu agresiju normalno je da se od njih branite, ali jedini način da ih promijenite, ako se ne možete držati dalje od njih, je sledeći:

Neka vaša djeca pokušaju da ne reaguju na njegove ludorije i njegov bijes ljutnjom. Neka pokušaju da se prema njemu odnose sa ljubaznošću i saosjećanjem. Ovakvim pristupom njegovo će srce prije ili kasnije omekšati.” Roditelji su djeci prenijeli savjet mudraca, a djeca su promijenila ponašanje.

Foto: pixabay.com

Počeli su sa njim komunicirati na prijateljski način čak i kada je ponekad bio grub. Ranije su se ljutili na njegove primjedbe, svađali se sa njim i prozivali ga, a sada su jednostavno ignorisali njegove riječi. Počelu su da se šale sa njim , a kada su bili praznici, poklanjali bi mu poklone.

Nakon nekoliko mjeseci dogodilo se čudo. Jednom od učenika dao je visoku ocjenu, što nikada prije nije uradio te se srdačno zahvalio svoj djeci na ljubaznosti prema njemu. Od tada su časovi bili puni radosti, a atmosfera u školi je postala ugodna.

Izvor: Fazon/infpult.info