Mudri odgovori na teška pitanja monaha Simeona – “Najpametniji je onaj, koji slijedi svoje srce”

Najpametniji čovjek je onaj, koji slijedi svoje srce

Jednostavni odgovori na teška pitanja od monaha Simeona Atonskog. U kojim će svako naći nešto za sebe: 1) Koje je umjeće najređe? – Umjeće da se daje. 2) Koje je umjeće najbolje? – Umjeće da se prašta. 3) Koje je umjeće najteže? – Umjeće da se ćuti.

4) Koje je umjeće najvažnije? – Umjeće da se pita. 5) Koje je umjeće najpotrebnije? – Umjeće da se sluša. 6) Koja je navika najneprijatnija? – Taština (sujeta). 7) Koja je navika najštetnija? – Pričljivost. 8) Koji je čovjek najjači? – Koji je sposoban da razumije istinu.

9) Koji je čovjek najslabiji? – Koji smatra sebe jakim. 10) Koji je čovjek najpametniji? – Koji slijedi svoje srce. 11) Koja je zavisnost najopasnija? – Zavisnost od svog tijela. 12) Koji je čovjek najsiromašniji? – Koji najviše voli novac.

13) Koji je čovjek najbliži Bogu? – Milosrdni. 14) Čime se suprotstaviti nevolji? – Radošću. 15) Čime se suprotstaviti patnji? – Strpljenjem. 16) Koji je znak zdrave duše? – Vjera. 17) Koji je znak bolesne duše? – Beznađe.

18) Koji je znak pogrešnog delovanja? – Razdraženje. 19) Koji je znak dobrih postupaka? – Mir u duši. 20) Koji je čovjek za života umro? – Ravnodušni. 21) Koji čovjek nikada neće umrijeti? – Onaj, ko voli druge.

Izvor: Infpult