Ovim riječima se obratite Bogu i On će vas čuti!

Danas izgovorite ovu molitvu i vidjet ćete kako se iskrena sreća uvlači u vašu dušu i tijelo.
Učenje Oca Tadeja jest da je Bog svuda, i da pomaže svakome:

“I slabima i jakima, svakome kome je pomoć potrebna. Zato neprestano treba vježbati sebe da srce otvorimo Bogu”.

Otac Tadej kaže:

“I molitva je vježba. Ako stalno ponavljamo molitvu, ona prelazi u osjećaj. O tome su govorili Sveti oci. Mnogi ljudi na početku duhovnog života dobivaju blagodat, ali ona se, zbog naših grijeha, kasnije povlači, pa se opet javlja. Kad se netko od srca obrati Bogu umnom molitvom, postupno se na nju navikne i stekne radost i mir, koji nisu od ovoga svijeta. I ta radost se stekne, pa se povremeno izgubi. Ali, blagodatna molitva je neiskazana radost, koja se ne može usporediti ni sa čim od ovog svijeta.”

O djelovanju umno-srčane molitve na čovjeka, Otac Tadej je govorio i sljedeće:

“Sveti oci kažu da svatko treba upražnjavati molitvu:

“Gospodine, pomiluj me”.

Kad ona počne sama da se tvori, bez tvoje volje, to je nevjerojatna, božanska snaga. Osjećaš neiskazanu radost. Sve ti je omiljeno, sve ti je dobro, sve ti je sveto. To je Božanska blagodat koja se daje, ne ovisi od naše volje, želje; sama se kreće, kao neki motor. Čovjek koji ima tu molitvu, što god vidi, koga god vidi – raduje se. Zato je Sveti Serafim Sarovski posjetitelju govorio: “Radosti moja!” On je vidio božansku silu u svakoj duši, i radovao se. ”

Otac Tadej je dodavao:

“Svi su prizvani na svetost. Svaka duša je rođena sveta. I veliki i mali, svi trebaju biti sveti. Jer je život Božanska energija, koja potječe od Boga, Izvora života, i odatle je svi dobivaju. Ta energija je stalno s nama.”

Zato, večeras kada krenete na spavanje obratite se Bogu samo ovim riječima: “Gospodine, pomiluj me.”

Ako vam ovo uđe u naviku svaki dan, vidjet ćete kako se istinski mir i radost uvlače u vašu dušu.

stil.kurir.rs