OVO JE ZNAK DA JE VAŠA MOLITVA USLIŠENA: Reči koje svaki vernik mora da pročita

U delu prepodobnog Jovana Kasijana o molitvi i signalima njenog uslišenja ovako stoji

Već smo pisali o tome da li je grešan čovek koji ne posti, a danas vam donosimo priču o znaku da je naša molitva ispunjena:

“Mi ne sumnjamo da nam je molitva zaista uspešna kada nas ništa ne baca u očajanje, kada u samom izlivanju molitve osećamo da smo dobili ono za šta se molimo, jer molitvenik će dobiti ono što traži ako iskreno veruje…

Izreka našeg gospoda je nepromenjiva. Sve što ištete u svojoj molitvi verujte da ćete primiti i biće vam

Molitva biva uslišena kada se dvoje slože ili kada je pravi vera ili kada je neprekidna molitva ili kada se sjedinjuje s milostinjom i drugim milosrđem.

Crkva, Vera, Molitva
foto: Shutterstock

Vidite na koliko načina se stiče blagodat molitve.

Stoga niko ne treba da pada u očajanje prilikom molitve. Budimo uporni i dobićemo ono što tražimo, jer je ovako obećao Gospod:

Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvoriće vam se.”

Međutim, svako ko se moli treba da zna da mu molitva neće biti uslišena ako bude sumnjao u uslišenje.”

Izvor: Stil Kurir