Zašto je bolje tugu zadržati u sebi, a ne kukati svima o tome – Mudre riječi pjesnikinje

Kada se suočimo s teškoćama, često osjećamo nemoć, bol i strah. U tim trenucima, podrška drugih ljudi postaje ključna, iako neki od nas mogu biti skloni odbijanju te činjenice. 

Ponekad, u svojoj patnji, ljudi ne razmišljaju pažljivo o tome s kim dijele svoju bol. Često se događa da se povjerimo potpunim strancima u nadi da ćemo olakšati teret na svojim dušama. Međutim, takav pristup nije uvijek ispravan. Kada smo suočeni s nevoljom, osjećamo se često ranjivo i emocionalno osjetljivo. Ljudi s kojima dijelimo svoju bol često nemaju iskrene namjere i mogu postati izvor dodatnog stresa.

Strancima možda nije stalo do nas, a neki od njih mogu iskoristiti našu ranjivost iz različitih razloga. To nas podsjeća na mudre riječi pjesnikinje Marine Cvetaeve – “Ako nešto boli ćuti, inače će te pogoditi baš tamo” ona nas upozorava da ćutanje o bolnim temama može biti pametniji izbor, jer bi drugi mogli iskoristiti tu osjetljivost da nas dodatno povrijede.

Kada ljudi saznaju gdje nas najviše boli, neki od njih imaju tendenciju da baš tamo udaraju, bilo psihički ili emocionalno. To je, nažalost, prirodno ponašanje mnogih, koji svoju sopstvenu nesigurnost prikrivaju time da povređuju druge. No, važno je napomenuti da ne svi imaju loše namjere. 

Postoje ljudi koji iskreno suosjećaju s nama, koji će biti naša podrška i pružiti nam utočište kada nam je potrebno. Iako su iskrena saosjećanja rijetka i posebna, to ne bi trebalo uticati na našu odluku da se suočimo s vlastitim bolom. Važno je da dopustimo sebi da osjećamo tu bol, a ne da žurimo da je dijelimo s drugima. Tek kada naučimo nositi se sa svojim bolom, postat ćemo otporniji na manipulaciju i rane koje drugi mogu pokušati otvoriti.