Istraživanja pokazuju da ljudi koji su KREATIVNI i OTVORENOG UMA žive u potpuno DRUGOJ stvarnosti

Stvarnost u kojoj živimo je mnogo bazirana na našoj percepciji iste.Nije novost da čujemo da svaka osoba živi u svojoj vlastitoj stvarnosti, i percepcija je visoko individualizovana.

Pitanje je, koliko drugačije percipiraju stvarnost kreativni i ljudi otvorenog uma? Prema studiji na Univerzitetu u Melburnu , stvarnost koju ti ljudi percipiraju je mnogo drugačija.

I ova percepcija nije samo bazirana na psihičkoj osnovi.Tim istraživača otkrio je fundamentalnu razliku u vizuelnoj percepciji među učesnicima koji su ostvarili visoke bodove na testu otvorenosti.

U artiklu koji je opisao studiju, autori Luke Smillie i Anna Antinori objašnjavaju da otvoreni ljudi posjeduju radoznalost da istraže stvari iz svih uglova, i to im daje mogućnost da vide više od prosječne osobe.

Da bi otkrili koliko različito percipiraju stvarnost otvoreni ljudi, učesnicima je dat test binokularnog suparništva,u kom su dvije različite slike bile smještene ispred oba oka, kao crveno parče na jednom oku i zeleno parče na drugom.

Prosječna osoba će vidjeti slike koje se preklapaju sa jedne na drugu  naizmjenično, čineći da njihov posmatrač vidi ili zelenu ili crvenu svakog trenutka.Međutim, učesnici koji su bili otvorenog uma izjavili su da vide dvije slike u spojenoj ili izokrenutoj kombinaciji .

Kako autori objašnjavaju, kreativne tendencije otvorenih ljudi protezale su se mnogo više od prosječne precepcije.Otvoreni ljudi mogu imati fundamentalno drugačije vizuelno iskustvo nego prosječna osoba.

Neki to vide, neki ne – ljudi otvorenog uma i kreativni uvijek vide.

Otvoreni ljudi vide svijet drugačije – i zato žive u drugačijoj stvarnosti.I možda je ovaj drugačiji tip percepcije ono što je dozvolilo najvećim umovima na svijetu da dođu do najbrilijantnijih zaključaka, izuma i čega sve ne.

I najbolja stvar u vezi ovoga? Svako može proširiti svoj um ako želi.

Napomena: Ovaj tekst je u vlasništvu sajta “www.novipocetak.com” , ukoliko ga želite preuzeti kontaktirajte admin tim putem naše Facebook stranice.