Odbacivanje od strane OCA mnogo je BOLNIJE nego odbacivanje od MAJKE – suprotno popularnom uvjerenju!

Osjećaj odbacivanja od bilo kog roditelja je poražavajuće za razvoj djetetove ličnosti.I dok su majke bile glavna meta kada djeca iskusuju znakove odbacivanja, nova istraživanja pokazuju da je odbacivanje od oca mnogo bolnije za njihov razvitak.

Ronald Rohner autor nove studije , objašnjava da u polovini vijeka internacionalnog istraživanja, ni jedno drugo iskustvo nije pornađeno da ima tako jak i dosljedan efekat na ličnost kao iskustvo odbacivanja, posebno od roditelja.

Autori studije su otkrili da djeca koja su se osjećala odbačeno od svojih roditelja imaju tendenciju da postanu više anksiozni i nesigurni , razviju odbojnost i agresiju prema drugima.Ovo iskustvo ostavlja obilježje  bola koji ima tendenciju da se razvuče i u odrasle godine i odraslima otežava  da vjeruju i budu sigurni sa partnerima u intimnoj vezi.

Otkriveno je da isti dijelovi mozga koji se aktiviraju kada osoba iskusuje fizičku bol ,t akođe pokreće isti osjećaj kada se osoba osjeća odbačeno.Razlika je, Rohner kaže, da ljudi mogu proživljavati iznova i iznova emocionalnu bol odbacivanja godinama.

Šta god da je razlog iza proizvedene štete koje dijete trpi kada se osjeća odbačeno od oca, utvrđeno je da pažnja koja dolazi od oca ima snažan uticaj na razvoj djetetove ličnosti.

Ova važnost bi trebala poslužiti kao motivacija mnogim muškarcima da postanu više uključeni u emocionalnom polju djeteta i da znaju da je njihova ljubav važna kao i majčina ljubav, kojoj je dato previše fokusa.

Mnogi očevi se stide emocionalne uloge, osjećajući se nesigurno o eocionalnoj važnosti u porodici.Istina je da su očevi veoma uticajne figure i trebali bi više biti emocionalno uključeni.

 

Napomena: Ovaj tekst je u vlasništvu sajta “www.novipocetak.com” , ukoliko ga želite preuzeti kontaktirajte admin tim putem naše Facebook stranice.