PSIHIČKI ZDRAVU OSOBU MOŽETE PREPOZNATI PO OVOME: Sigurni i uravnoteženi ljudi pričaju ovako

“Progovori da vidim ko si” stara je narodna poslovica koja je najbolje pokazivala kako su naši preci procenjivali ličnost

Jedan od glavnih znakova zdrave, uravnotežene ličnosti je sposobnost da govori i deluje direktno. Bez lažne skromnosti, bez šokiranosti, bez nagoveštaja i nejasnoća – odmah u suštinu.

S druge strane, čovek neuravnotežen i nesiguran u sebe primoran je da izvrdava, da manipuliše, laže i izmiče.

Ovo posmatranje može da se koristi i kao detektor za sopstvene slabosti i treniranje psihičke stabilnosti.

Svaki put kada vas uplaši direktan put do nekog cilja, razmislite o tome koja bolna tačka vas sprečava da delujete. A onda skupite hrabrost i rizikujte. Igrajte otvoreno.

Govorite jasno, ponašajte se razumno!

Izvor: Stil Kurir