3 IZUZETNO VAŽNA PRAVILA ZA ŽENE NAKON 50 GODINA: Ako savladate ovo – sačuvaćete sebe i uživati u životu maksimalno

Pomoću ovih saveta stvorite sebi zdravo okruženje za opuštanje i uživanje u zrelijim godinama.

Ne treba ljude diskirminisati i deliti na dostojne ili nedostojne jer svi treba da imaju pravo na dobar život u starosti i ubiranje plodova svog rada. Međutim, stvaranje takvog života predstavlja čitavu nauku. Ipak ovo su neki od saveta kako da doživite dugu i kvalitetnu starost.

Prvo pravilo: Kasno sazrevanje je vreme za opuštanje i obradu stečenog iskustva

Ritam života od početka do kraja je promena faza opuštanja i napetosti. U početku dete živi u opuštenom stanju, roditelji se brinu o njemu. Tada osoba odrasta i uči da se brine o sebi. Deca se oslanjaju na odrasle. Odrasli se oslanjaju na decu samo ako i sami postanu bespomoćni, poput dece.

Istovremeno, roditelji ostaju psihološka podrška deci do kraja dana, a ne obrnuto. Zrelost je vreme opuštanja, kada je glavni deo životnih zadataka već završen i kada možete da shvatite svo stečeno životno iskustvo. Ovo je postnaponska faza. Ako u ovoj fazi sistem, koji se sastoji od tela i psihe, nastavi da radi u naponskom režimu, dolazi do brzog i munjevitog sagorevanja svih preostalih rezervi vitalnosti. Mnogi ljudi, odlazeći u penziju, brzo prođu, jer više nemaju snage da žive važan deo života, kasno sazrevanje.

Zato posle 50-te ima smisla preći na režim štednje energije, tačnije na samoodržanje. Važno je postepeno smanjiti nivo fizičkog i nervnog stresa i prebaciti se u sistem aktivnog prihvatanja svih informacija primljenih tokom života. Ovo je napisao psiholog Erik Erikson, koji je opisao psihološke karakteristike različitih starosnih faza.

Žena, Ljuta žena
foto: Shutterstock

Drugo pravilo: Ostavite deci ono što deca moraju sama da rade.

Često čitam komentare da žena ili muškarac nemaju vremena da urade sve važne stvari, a već imaju mnogo godina. Važne stvari često podrazumevaju pomoć odraslima, radno sposobnoj i potpuno samostalnoj deci. Od roditelja se ne traži da za svoju decu rade ono što deca treba da urade za sebe. Prezaštićenost odraslih i želja da se zaradi više novca ZA NJIH, pomogne im se oko stanovanja, kupi im se automobil – ovo je želja da žive ne svoj život, već život dece. Ovo je invazija na teritoriju odgovornosti odraslih i oduzimanje njihove sposobnosti da rade na ostvarivanju sopstvenih ciljeva i zadataka.

Roditelji, roditelji i sin
foto: Shutterstock

Kada roditelji lišavaju svoju decu odgovornosti za njihovo blagostanje, dobrim namerama im utiru put u pakao. Možete emocionalno podržati decu, možete im biti psihološka podrška, možete im pomoći ako su i sami veoma napeti i zadovoljavaju sopstvene potrebe. Ali prava ljubav i poštovanje ličnosti odraslog deteta omogućavaju mu da se napreže i postigne svoje ciljeve. Važno je naučiti decu da budu samostalna i samodovoljna. U suprotnom, nakon smrti roditelja, oni mogu ostati bespomoćni i neodrživi. Možete naučiti dosta o zdravom roditeljstvu čitajući “Razgovor sa roditeljima” , Donalda Vudsa Vinikotta.

Treće pravilo: Ne namećite svoja pravila, već prenesite iskustvo.

Jedna od najčešćih roditeljskih grešaka koja dovodi do trošenja vitalnosti i odliva energije u prazno je želja da odraslu decu nauče svojim životnim pravilima. Roditelji veruju da znaju bolje od svoje dece kako da žive, kako da ne žive, na šta da troše novac, kako da uštede, s kim da se druže, koga vole i tako dalje.

Zašto je ovo najveća zabluda? Prvo, pouka i poučavanje su destruktivan, toksičan obrazac ponašanja. Sve što su roditelji mogli naučiti dogodilo se u detinjstvu. Mama daje detetu znanje o sebi i svetu do 3 godine, a tata model uspešne socijalizacije do 12 godina. Ne postoji ništa više što roditelji mogu i ne treba da rade. Sama deca su nesvesno kopirala ono što su videla u svojoj porodici.

roditelji
foto: Shutterstock

Roditelji zaboravljaju da su oni i njihova deca različite ličnosti. A različiti pojedinci mogu i treba da imaju različite vrednosti, različite ciljeve, različite potrebe.

Nametanje svojih potreba drugim odraslim ljudima ne znači poštovanje ni sebe ni drugih. Ako deca ne traže savet, nemojte ga davati. Možete preneti samo ono za čim deca osećaju potrebu. Najbolje iskustvo koje zreli roditelji 50-70 godina mogu preneti svojoj deci je iskustvo njihovog zrelog života.

Važno je pokazati koliko zanimljiva i bogata može biti srednja i kasna zrelost. Važno je imati svoja interesovanja i hobije. Važno je pokazati koliko prijatelja, devojaka, drugara, poznanika, rođaka imate sa kojima ste zainteresovani za komunikaciju.

Kasno odraslo doba je zapravo veoma slično detinjstvu po tome šta je važno usvojiti u ovom uzrastu. Posle 50, mnogo je već dato, a vreme je da se spremimo za ubiranje plodova. Plodova svog života. Nastaviti oranje i setvu na u tim godinama je kršenje zakona prirode. Kasna zrelost je uživanje u žetvi.

Vreme je da uživate u svakom danu, potrudite se da primenite neke od ovih saveta!