Draga ženo u teškim životnim trenucima uzmi metlu i čisti

​Treba se držati. Treba se držati iz sve snage. To je ono što kažemo jedni drugima u teškom trenutku, to je smisao te riječi, mada se ponekad čini da je uvredljiva i neprikladna.

Riječ “drži se” u teškom trenutku mene lično ne nervira. Ne izaziva želju da odgovorim: “Oh, lako je vama to reći! A kako je meni?! “. Evo koji smisao ja povezujem sa ovom riječju. Profesor Jarov je pisao o blokadi, proučavao je dokumentovane dokaze. I ova priča ga je pogodila: djeca su počela da se šalju na evakuaciju u Ladoge, na Put Života.

Bilo je veoma malo mjesta, put je bio strašan i težak, a djeca su bila smrtno iscrpljena. Već su umirala. ​I trebalo je izabrati one koji mogu stići. Da izdrže put. Da se ​​spase. Strašan, tragičan izbor je to bio… I ljekari su pošli na lukavstvo. Djeci su rekli: “Vidiš, pod je prljav! Uzmi metlu i počisti pod. Pokaži kako ti to umiješ! “.

Ona djeca koja su još imala snage, uzimali su metlu i počeli da metu… Možda i nijesu imali snage, ali su imali volju – ona zamenjuje snagu. Uzeli su metlu i meli … Jedan od činovnika bio je ogorčen, neki službenik. A doktori su rekli: tako biramo one koji mogu da prežive put. Ko može da izdrži put i bude spašen. “

Ovo je strašna priča – ali u opkoljenom Lenjingradu nije bilo drugih. Mislim ponekad da je život takođe komisija. Komisija kaže: “Uzmi metlu. Počisti sobu! “. A dok možemo da čistimo, dok možemo sebe da prisilimo – živjećemo. Nas će uzeti na težak, opasan, ali spasonosan put.

Treba se držati. Treba se držati iz sve snage. To je ono što kažemo jedni drugima u teškom trenutku, to je smisao te riječi, mada se ponekad čini da je uvredljiva i neprikladna. Ali šta još reći? Nećeš svima pričati o metli kao što sam ja vama. Drži se to je uzmi metlu i počisti. Pokaži životu da si još živ i želiš živjeti. A onda će biti više šansi za spasenje. Mnogo više.

Izvor: Infpult