“Kako Se Muškarac Ponaša Prema Majci Takav Će Biti I Prema Ženi” – Zapažanje Psihologa

Često smo čuli da je razumijevanje veze između čovjeka i njegove majke ključno za dublje razumijevanje samog čovjeka, a to je i potpuno tačno, ističe Jor-El Caraballo, iskusni terapeut za odnose.

“Bitno je da budemo pažljivi i da prepoznamo da li je ta veza ‘dobra’, ‘loša’ ili ‘bliska’”, ističe Caraballo. “Način na koji čovjek razvija odnos sa svojom majkom ima značajan uticaj na to kako će se ponašati prema ženama u svom životu. Odnosi s roditeljima imaju dubok i dugotrajan uticaj na nas, naročito kada je riječ o ljubavnim vezama i intimnim odnosima.”

“Teorija privrženosti naglašava da način na koji se mi vežemo za druge ljude ima duboke korene u onome što smo naučili u ranom djetinjstvu, posebno od naših roditelja. Mi direktno (putem otvorene komunikacije) i indirektno (putem modeliranja i ponašanja) usvajamo obrasce kako ćemo se ponašati ili ne ponašati prema partnerima i drugim ljudima u našem životu.

Majčin uticaj, nesvjesno, prodire u našu psihu i oblikuje način na koji se odnosimo prema ženama tokom cijelog života.” Važno je, međutim, da ne generaliziramo i ne svodimo čovjekov odnos prema majci kao presudan dokaz kako će se on ponašati prema ženama u budućnosti.

“Stvari nisu uvijek crno-bijele”, dodaje Caraballo. “Istina je da bih savjetovao ženama da budu oprezne u vezi muškarca koji ne poštuje, vrijeđa ili degradira svoju majku. Međutim, muškarac koji ima distancirani odnos s majkom, jer jednostavno ne funkcionišu zajedno, može pokazati zrelost i sposobnost da bude stabilan i ravnopravan partner.”

Kako čovjekov odnos prema majci oblikuje njegovu ličnost: Jasno je da čovjekov odnos prema majci ima dubok uticaj na njegovu ličnost, ali u mnogim slučajevima, čak i ako muškarac nema idealan odnos s majkom, može se ponašati prema njoj s poštovanjem i suzdržanošću. Ovo ukazuje na činjenicu da je on usvojio model ponašanja u kojem se žene ne vrijeđaju bez obzira na njihovo ponašanje.

Izvor: svezazenu.net