Mnogi nisu svijesni: Kad kritikujete, na sebe preuzimate lošu karmu onoga kome to činite

Kada kritiziraš, preuzimaš lošu karmu onoga kome to činiš!

Jeste li znali da, kada kritizirate, na sebe preuzimate lošu karmu onoga kome to činite? Tko bi na svojim leđima, osim svoje, htio nositi i teret tuđe karme? Stoga, kada slijedeći put krenete kritizirati nekoga, sjetite se ovih nekoliko vrijednih citata iz Veda koji nam govore o prirodi kritiziranja i kako ono utječe na našu karmu…

“Neznalica nastoji nauditi mudrome svojom zlobom, a čineći to, on na sebe preuzima teret grijeha mudroga, kojeg je mudar čovjek odbacio oprostivši neznalici.” (Vidura govori Dhritarastri: Mahabharata, Udyoga-parva 34.74)

“Osoba koju kritiziraju ne treba kritizirati natrag u znak odmazde, jer će bol koju je osjetio primanjem kritike, sama pojesti kritičara i poništiti rezultate njegovih dobrih djela.” (Dattatreya govori Saddhyama: Mahabharata, Udyoga parva 36.5)

“Tijekom svog života, brahmana treba materijalni prestiž smatrati otrovom, a sramotu poput nektara. Ako se netko nauči tolerirati sramotu, njegova će se uznemirenost povući i sretno će spavati, sretno se probuditi i sretno se kretati. Osoba koja ga vrijeđa će, zbog svog grijeha, postati žalosna, a njegova će sreća nestati u ovom i sljedećem životu.” (Manu-samhita 2.162-163.)

“Onaj tko nekoga hvali u njegovoj prisutnosti, ali ga kritizira iza leđa, nije bolji od psa. Njegove šanse da se uzdigne do viših planeta, u ovom životu su potpuno isčezle.” (Bhishma govori Yudhisthiri: Mahabharata, Santi parva 115.11)

“Onaj tko ostaje tolerantan i ne postane ljut, zasigurno preuzima na sebe dobru karmu onoga tko ga kritizira, a njegovi grijesi (loša karma) se prenose na ljutitoga.” (Bhisma govori Yudhisthiri: Mahabharata santi-parva 115.3)

“Onaj tko se upušta u slavljenje ili kritiziranje nečijih materijalnih odlika ili ponašanja, vrlo će brzo zastraniti od puta koji je u njegovom najboljem interesu, upličući se u iluzorne dualnosti ovog svijeta.” (Krishna govori Uddhavi: Srimad Bhagavatam 11.28.2)

Izvor: Infpult