Novcem se ne može kupiti poštovanje – Žena koja zna koliko vrijedi pridržava se 6 pravila

To što žena zna svoju vrijednost ne znači da ima cijenu za koju može da se proda.  

Njezina svijest o vlastitoj važnosti leži u poštovanju prema sebi i odlučnosti da ne dopusti nikome da je tretira s nepoštovanjem. Takva žena posjeduje unutarnju snagu i emocionalnu zrelost, neovisno o dobi. Njezino samopouzdanje odražava se u njezinim postupcima, a pridržava se određenih načela. 

Prvo, prihvaća samu sebe. Žena koja cijeni sebe prihvaća se takvom kakva jest. Ona kontinuirano radi na sebi, razvija se i ne osjeća se manje vrijednom. Uspjehe i neuspjehe doživljava kao dijelove svog putovanja, a ne kao konačnu sudbinu. 

Drugo, uspostavlja jasne granice. Javno stavlja do znanja kako očekuje da je drugi tretiraju. Okružuje se ljudima koji je poštuju i podržavaju, dok negativne ili štetne utjecaje odbacuje. 

Treće, brani svoje interese. Njezini interesi su joj važni, ali to ne znači da je sebična. Prioritet joj je zadovoljiti vlastite potrebe i želje. 

Četvrto, zahtijeva poštovanje. Nikome ne dopušta da je tretira s nepoštovanjem ili omalovažava. Inzistira na poštovanju prema svojim mišljenjima i stavovima. 

Peto, vjeruje u sebe. Svjesna je svojih sposobnosti i potencijala te ne dopušta da je netko uvjerava kako nije sposobna za određene stvari. 

Šesto, jasno izražava svoje granice. Bez ustručavanja kaže “ne” ako joj se nešto ne sviđa ili ako se osjeća nelagodno. Ne dopušta nikome da je tretira loše ili prisiljava na nešto što ne želi.