Ovo su znakovi telepatije između dvije srodne duše

Veze srodnih duša su duhovno nagrađujuće veze koje doživljavamo s drugima koji dijele sličnu dušu.

Možemo imati mnogo srodnih duša tokom jednog životnog vijeka.Ove veze, za razliku od povezanosti s našim dvostrukim plamenom, često su prolazne i ispunjavaju samo mali broj naših duhovnih potreba.Ovo se uklapa u njihovu svrhu.

TELEPATIJA SRODNIH DUŠA

Telepatija, u ovom kontekstu , obuhvata svu neverbalnu komunikaciju koju doživljavamo, koja je duhovne ili ne-materijalne prirode.

Često upotrebljavamo riječi koje ne komuniciraju jasno i učinkovito, već umjesto toga prikrivaju naše stvarne osjećaje i uvjerenja.

S riječima možemo lagati, varati i manipulisati.Ali s našim neverbalnim mislima, našim idejama i emocijama možemo govoriti samo istinu.

I na ovoj razini komuniciramo telepatski preko duhovne veze.

ZAJEDNIČKA ISKUSTVA SNOVA

Srodne duše će često doživjeti prvu telepatsku vezu unutar svojih snova.Mogli bismo otkriti da smo imalli iste snove kao i naša srodna duša u doba našeg susreta i dok odnos kreće.

Ovo je simptom telepatske komunikacije, svojevrsnog pojačanja duhovne veze na duhovnoj ravni – kojoj se najlakše pristupa snovima.

NEVJEROVATNA INTUICIJA

Kada budemo upoznati s našom srodnom dušom, mogli bismo doživjeti ono što se ponekad naziva neobična intuicija.

Jednostavno rečeno, to je telepatska veza koja upravlja našom sposobnošću da razumije misli i sojećaje naše srodne duše bez potrebe da ih izražava riječima.

Ova vrsta prirodne intuicije koja se dijeli između srodnih duša siguran je znak telepatske veze.

Napomena: Ovaj tekst je u vlasništvu sajta “www.novipocetak.com” , ukoliko ga želite preuzeti kontaktirajte admin tim putem naše Facebook stranice.

One Comment